Vždy ve Vašem zájmu.

Přihlášení na extranet pro klienty naší společnosti.

Přihlášení klienta
nebo zavřít

Zákon o registru smluv se může týkat i vašich kontraktů!

Dne 1. 7. 2017 vstoupil v účinnost v kompletním znění zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění podléhají mj. smlouvy, u kterých výše hodnoty předmětu plnění je vyšší než 50.000 Kč bez DPH.

Jednotlivé smlouvy se zveřejňují na portálu https://smlouvy.gov.cz/, do kterého má přístup úplně každý.

Uzavírané smlouvy musí povinně zveřejňovat subjekty spravované z veřejných prostředků, např. kraje, státní příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy nebo také právnické osoby s většinovou majetkovou účastí veřejných subjektů. Přestože se jedná o úzký okruh subjektů, mohou být zveřejněny i Vaše kontrakty, a to právě v těch případech, kdy tyto kontrakty uzavíráte se subjekty spravovanými z veřejných prostředků. 

Smlouva se zveřejňuje v plném znění. Lze znečitelnit pouze osobní údaje, utajované informace, bankovní tajemství, informace chráněné právem duševního vlastnictví a další právními předpisy výslovně chráněné informace. 

Na co je třeba dávat pozor?

Od 1. července 2017 jsou nově uzavírané smlouvy podléhající zveřejnění účinné až okamžikem zveřejnění. Nebyla-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, platí, že je zrušena od počátku.

Jsme součástí RENOMIA Group

  • Největší pojišťovací makléř ve střední a východní Evropě
  • Mezinárodní tým zkušených odborníků
  • Nejvýhodnější ceny a podmínky

Kde působíme

Kontakt

Confido broker, s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 3
261 01 Příbram

martin.zeman@renomianet.cz
+420 724 306 417